Kontakter biståndshandläggare

Välkommen att kontakta oss på handläggarenheten för information om att söka hjälp i hemmet och boende. 

Gäller ditt ärende hemtjänst, trygghetstelefon, matdistribution eller boende?
Kontakta Annika, Helena, Inger, Malin eller Ylva, se kontaktinformation nedan. Vår telefontid är vardagar kl.08.00-10.00.

Hittar du några fel så är vi tacksamma om du rapporterar det till helena.hedmark@sunne.se

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
Edliden Annika annika.edliden@sunne.se 0565- 16288 Handläggare bistånd
Engström Maria maria.engstrom@sunne.se 0565-16375 Enhetschef Handläggarenheten
Hedmark Helena helena.hedmark@sunne.se 0565-16229 Handläggare bistånd
Hult Inger inger.hult@sunne.se 0565-16287 Handläggare bistånd
Jansson Ylva ylva.jansson@sunne.se 0565-16280 Handläggare bistånd
Johansson Tina tina.johansson@sunne.se 0565-16314 Handläggare avgifter i särskilt boende
Karlsson Emilia emilia.karlsson@sunne.se 0565-164 63 Handläggare bistånd
Lundell-Larsson Gunilla gunilla.lundell-larsson@sunne.se 0565-16275 Handläggare avgifter i eget boende/hemsjukvård/korttidsboende och hyresdebitering för LSS
Skoglund Ewa ewa.skoglund@sunne.se 0565-163 06 Anhörigsamordnare
Åslund Ingela ingela.aslund@sunne.se 0565-163 45 Dagträffen på Hagen