Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Sunne kommun ansvarar för att äldre människor, människor med funktionsnedsättning eller andra problem får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för för deras självbestämmande och integritet.

I menyn, under Stöd till vuxna och äldre och i menyn under Bo hemma, kan du klicka vidare för att se olika insatser, boenden, om avgifter med mera. 

Det finns två lagar som reglerar stöd du kan ansöka om: 

  • Socialtjänstlagen, SoL
    Via SoL kan du ansöka om stöd av olika slag. Det kan gälla allt ifrån hjälp i hemmet, ansökan om boende, ekonomisk hjälp, med mera   
  • Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
    Inom LSS kan du som är vuxen få hjälp med råd och stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidshem eller stödfamilj, bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet och boendestöd. LSS-lagen är en rättighetslag vilket innebär att alla insatser är frivilliga

Kontakt

Jeanette Tillman
Verksamhetschef vård och omsorg
E-post: jeanette.tillman@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Vård och omsorg, 686 80 Sunne

Jeanette Tillman
Verksamhetschef individstöd
E-post: jeanette.tillman@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Individstöd, 686 80 Sunne

Dokument

Information från handläggarenheten
I broschyren finns det mer information om olika hjälpmedel och andra stöd som du kan få.

Anhörigstöd i Sunne kommun, broschyr