Vår målsättning är att hela tiden förbättra våra verksamheter. Hjälp oss genom att lämna dina synpunkter såväl positiva som negativa: Beröm eller klagomål.

För att lämna synpunkter och förslag till oss kan du fylla i formuläret nedan. Du kan välja att vara anonym och behöver då inte lämna dina kontaktuppgifter. Vill du ha besked lämna dina kontaktuppgifter så får du ett svar från oss.

Om du vill överklaga ett myndighetsbeslut ska du inte använda dig av detta formulär utan ta kontakt med ansvarig handläggare för ditt ärende.

 Om du skriver in din epostadress får du kopia på dina synpunkter.

Uppgiftslämnare
Verksamhet eller person inom socialförvaltningen som jag har synpunkter eller förslag till
Ange vad dina synpunkter eller förslag gäller
Dina synpunkter
Förslag på förbättringar
Frågor
Anonym eller ej


Namn
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Postnummer och ort
Skicka formuläret - klicka på knappen till höger

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne

Frida Vasiliou
Socialt ansvarig samordnare, SAS
E-post: frida.vasiliou@sunne.se
Tel: 0565-160 79, 070-248 80 72
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4 Sunne
Adress: 1. Vård och omsorg, 686 80 Sunne