En av kommunens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i Sunne får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Olika skäl och behov

Av olika anledningar kan vi ibland behöva stöd. Inom socialtjänsten finns verksamheter som kan erbjuda det, beroende på vilka behov du eller dina närstående har.

Det kan handla om stöd till barn, ungdomar och föräldrar som behöver det under en period. Det kan även handla om stöd och omsorg för att få en god livskvalitet som senior eller stöd i olika former för människor med funktionsnedsättning.

I bland kan behovet av stöd bero på andra saker, man kanske hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation eller får problem med alkohol- eller annat drogmissbruk. Det kan också handla om att man utsatts för våld eller andra former av övergrepp. Eller att man är orolig för att någon närstående riskerar att fara illa av olika anledningar.

I menyn till vänster kan du välja sidor som gäller det område du söker information om.