Vi gräver för fiber i V Ämtervik

2017-09-07

Måndag den 11 september börjar vi gräva för fiber i centrala Västra Ämtervik. Arbetet pågår tills tjälen sätter stopp och återupptas i så fall till våren.

Vi börjar gräva i de asfalterade delarna i centrum för att hinna återställa asfaltytorna innan vintern. Grävarbetet ska inte orsaka några större problem för trafiken.

Vi börjar installationerna våren 2018.

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne