Schaktning pågår samtidigt i V Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön

2018-05-30

Information om ny fiberanslutning och pågående fiberutbyggnad i Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön.

Ny fiberanslutning

Har du ännu inte anmält intresse för fiberanslutning till kommunen går det bra att göra det nu. Du är välkommen med en anmälan, men vi kan inte längre garantera priset 21 900,- per anslutning. Istället får du en offert. Kostnaden beror då på hur långt arbetet har kommit på din ort.

Fiberutbyggnaden

Relacom utför för närvarande stakning av sträckorna vid Västra Ämtervik, Bäckalund och Finnsjön.

Inkoppling av fiber sker troligtvis någon gång i slutet av tredje kvartalet.

Just nu råder perfekta väderförhållanden för schaktning och nedläggning av fiberkanalisation:

  • Västra Ämtervik
    Schaktning för stamledning pågår från Svensby i söder mot Ämtervik centrum. I de centrala delarna i Västra Ämtervik pågår även tomtschaktning
  • Bäckalund
    Schaktning pågår i norra änden av området
  • Finnsjön
    Schaktning pågår i norra änden av området. Senare i sommar förlägger man sjökabel i Stora Finnsjön och i Kroksjön

Kontakt

Anna-Carin Andersson
GISingenjör, fibersamordnare
E-post: anna-carin.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 01
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne