Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt. Tillsammans drar länets kommuner fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Om projektet - Bredbandsutbyggnad Värmlands län

Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015 - 2020.
Projektet är nu avslutat.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ägs och koordineras av Region Värmland.
Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter, men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband. 

Sunne kommun deltog i projektets del 2

Sunne kommun deltog i bredbandsutbyggnad Värmlands län, del 2 som ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband.

Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.
Läs mer om projektets del 2 här

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel.