Grundsärskola

Grundsärskolan är obligatorisk och erbjuds till elever som har en har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller har en förvärvad hjärnskada och som därför inte har möjligheter att nå grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskolan är en egen skolform och har andra kunskapskrav än grundskolan. Undervisningen styrs av skollagen, skolförordningen, läroplan och timplan. Den obligatoriska grundsärskolan är precis som obligatoriska grundskolan 9-årig och har samma ämnen men olika kursplaner.

Undervisningen sker ofta i mindre grupper för att kunna ge stöd och anpassning till varje elev. Om rektor bedömer att det är möjligt kan en elev i grundsärskolan få undervisning i grundskolans klass som även kallas integrerad undervisning.

För att mottas i särskolan görs först en utredning som består av fyra bedömningar en pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.

Träningsskola

För elever som har svårt att nå grundsärskolans kunskapskrav finns grundsärskolan med inriktning träningsskola där eleven läser mot ämnesområden istället för ämnen och eleverna får omdöme som ersätter betyg.