Föreningar, föreningsliv

Sunne har ett rikt föreningsliv inom många olika områden. Fritidsverksamheten i Sunne kommun omfattar fritidsgårdar, simskolor, idrotts- och friluftsanläggningar, bland annat.