Kungörelse om flyttade fordon

Kommuner har rätt enligt lag (1982:129) att flytta fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats. Det kan exempelvis vara för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.

Är ägaren känd kontaktas alltid denne i första hand. Om fordonet inte flyttats inom en månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet kommunen. 

I de fall då ägaren av fordonet inte är känd tillfaller fordonet kommunen efter tre månader.

Nedan listar vi vilka fordon som flyttats och när, så även fordonsägare som kommunen inte kunnat kontakta kan ta del av informationen.

Fordon som flyttats av kommunen

  • Fordon: SYK 920, personbil
    Stod vid Prästbols återvinningsstation
    Kungörelsedag: 2023-06-16

Om flyttade fordon

Fordonen har flyttats till Tekniska enhetens särskilda uppställningsplats för flyttade fordon i centrala Sunne. Har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse sker, tillfaller det Sunne kommun.