Konkurrensutsatt verksamhet

När en kommun prövar om ett privat företag, förening eller kooperativ helt eller delvis kan driva en kommunalt finansierad verksamhet så kallas det för konkurrensprövning. Syftet är att få verksamheter som drivs på bästa, kvalitetsmässiga sätt, till bästa kostnad.

En konkurrensprövning av våra kommunala verksamheter kan bidra till att:

  • Stimulera verksamhets- och företagsutveckling.
  • Höja kvaliteten och effektiviteten på kommunens tjänster.
  • Ge en ökad valfrihet åt kommuninvånarna. 

Vi tycker att uppgifter ska utföras av de som kan göra dem på bästa och mest ekonomiska sätt. Vilket innebär att ibland utförs kommunens uppgifter av oss på kommunen själva, och ibland av en entreprenör.

För att starta en enskild verksamhet inom barn och utbildning behöver du ansöka om tillstånd. Läs mer om att starta enskild verksamhet inom förskola och pedagogisk omsorg.

LoU – Lagen om offentlig upphandling

Lagen gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av något specifikt undantag. Grundprincipen i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Där valet av leverantör ska utgå från vilken som kan erbjuda den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska ha samma möjlighet och villkor att tävla om ett kontrakt i en upphandling.

LoV – Lagen om valfrihetssystem

Sunne kommun har inrättat ett valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster, vilket innebär att vi också följer LoV, som handlar om rätten att välja vård. Lagen syftar till att överlåta valet av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Kommunen ansvarar då för att ge likvärdig information om samtliga leverantörer som det går att välja mellan.