Lämna anbud

För att bli leverantör till Sunne kommun behöver du lämna ett anbud. Det gör du genom att registrera dig på e-Avrop, som är en nationell databas för publicering av offentliga upphandlingar.

Det är kostnadsfritt att registrera sig, och som registrerad användare kan du även hämta ut vårt upphandlingsunderlag. Vi rekommenderar att du skapar ditt konto i god tid före sista anbudsdag.

Du hittar mycket information på e-Avrops webbplats om vad du bör tänka på vid anbud, här nedan listar vi några sammanfattade råd.

  • Påbörja skrivandet av ditt anbud så tidigt som möjligt.
  • Ställ frågor till ansvarig upphandlare om något är oklart.
  • Har du synpunkter på förfrågningsunderlaget så behöver du lämna in dem så snart som möjligt, för att ha möjlighet att kunna påverka.
  • Följ strukturen i förfrågningsunderlaget.
  • Om det finns svarsmallar i anbudet ska du hålla dig till dem.
  • Kom ihåg att noga kontrollera allt innehåll i ditt anbud innan du lämnar in det.