Inköp, regler och policy

En stor del av de varor och tjänster kommunen köper finns på ramavtal, vilket binder förvaltningarna att göra sina inköp från den som vunnit upphandlingen. Du hittar en förteckning på alla ingångna ramavtal i vår avtalsdatabas.

Lagar och regler

Kommunens upphandlingar ska göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LoU), övrig lagstiftning och med kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer. Vid konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ska även kommunens konkurrenspolicy beaktas.

Ansvar

Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för all upphandlingsverksamhet i Sunne kommun. De reglerar ansvar och befogenheter vid upphandling samt för samtliga ramavtal och utvecklingen av policyer och riktlinjer.