Upphandling och inköp

När Sunne som kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader så sker det genom offentlig upphandling. Det är en lagreglerad process med syftet att få offentliga inköp att vara öppna för konkurrens och att våra offentliga medel används så effektivt som möjligt. Alla affärer föregås av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, där alla leverantörer behandlas lika.

Kostnadsfri matchningstjänst

Företagare i Sunne kommun har möjlighet att använda PublicInsights matchningsverktyg kostnadsfritt i tre månader. Tjänsten hjälper er att hitta offentliga affärer inom Värmlands län. Det görs i ett samarbete mellan PublicInsight och Sunne kommun, med syftet att intressera fler företag till de offentliga affärerna.

Läs mer och skicka in din intresseanmälan →