Upphandling och inköp

När Sunne som kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader så sker det genom offentlig upphandling. Det är en lagreglerad process med syftet att få offentliga inköp att vara öppna för konkurrens och att våra offentliga medel används så effektivt som möjligt. Alla affärer föregås av upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, där alla leverantörer behandlas lika.