Service

Flera av byarna runt om i Sunne kommun är försedda med service som skolor, äldrevård, närbutiker och restauranger. Det är en viktig del i en levande landsbygd, och vi arbetar för att skapa attraktiva platser där människor vill bo. Med närhet till såväl fritid, natur och kultur som service och annat praktiskt som underlättar folks vardag.