Vägsamfälligheter

Sunne kommun betalar ut bidrag till vägsamfälligheter för drift och underhåll av cirka 517 kilometer enskilda vägar och 95 kilometer enskilda utfarter. Här har vi samlat information om enskilda vägar och utfarter, samt hur du söker bidrag för dem.

Driftsbidrag för enskild väg

Kommunen betalar ut bidrag för enskilda vägar efter beslut från Trafikverket. En samfällighetsförening kan få underhållsbidrag och i vissa fall även ett upprustningsbidrag, ett så kallat iståndsättningsbidrag. Det är Trafikverket som beslutar om vägen ska anses som enskild väg med statligt bidrag. Läs mer om enskilda vägar och driftbidrag hos Trafikverket. 

 

Ansöka om bidrag för enskild utfart

Bidraget för enskild utfart är på 1,25 kronor per meter, och de första 100 metrarna räknas bort. För att få bidrag till enskild utfart krävs:

  • att du har längre än 300 meter till annan väg
  • att du är mantalsskriven på fastigheten, det vill säga att du bor där permanent
  • att allmän trafik är tillåten.