Byalag och föreningar

De flesta byarna runt om i kommunen har egna byalag, där de arrangerar olika aktiviteter för att erbjuda medlemmarna och invånarna i bygden en attraktiv och levande bygd. Är du intresserad av att delta kan du kontakta byalaget där du bor.