Glesbygdsutveckling i Sunne

I Sunne bor strax över hälften av alla våra invånare utanför tätorten. Vi har en levande landsbygd med flera skolor, närbutiker, äldreboenden, företag och aktiviteter.

Kommunens arbete på gles- och landsbygd

Vår gles- och landsbygd är viktiga delar av kommunen och vi arbetar aktivt för att skapa en attraktiv plats att bo på.

Exempel på gynnande arbete för vår gles- och landsbygd:

  • Utbygge av bredbandsnätet
  • Gratis WiFi-punkter i Gräsmark och Västra Ämtervik
  • Gång- och cykelvägar
  • Dispens från strandskyddet för vissa områden via LIS-planen
  • Skyddandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Du hittar Sunne kommuns översiktsplan under relaterade dokument längst ned på den här sidan. Planen antogs 2011, och sågs över samt godkändes återigen 2020 då den ännu ansågs vara aktuell.

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Läs mer om strandskydd och LIS.