Bredband och IT

Sunne kommun har ett väl utbyggt fibernät som har ersatt hela det gamla kopparnätet. Här finns information om bredbandsutbyggnaden och hur du ansluter till fiber eller mobilnät.

En digitalt framtidssäkrad kommun

Sunne kommun ligger i framkant vad gäller bredbandsutbyggnad. En viktig faktor för att locka företag och inflyttare från andra delar av landet är ett tryggt och modernt bredband. Det är också viktigt för att ungdomar ska välja att stanna kvar eller återvända till bygden. 

Med satsningen på fiber- och mobilnät till alla kan vi erbjuda boende och företag en digital infrastruktur med plats för framtidens välfärdstjänster, och som företag och boende kan växa i. Tillgången till snabb och stabil uppkoppling ökar möjligheten att sköta jobb hemifrån och gör landsbygden till en ännu mer attraktiv plats att arbeta, leva och bo på. Värdet på fastigheter som är anslutna till fibernät kommer att öka i förhållande till de som inte är anslutna.