Samhällsutveckling

I Sunne jobbar vi med visionen att göra Sunne till platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Vår kommunstrategi innebär en samhällsutveckling där vi jobbar för tillgänglighet och mångfald, för att öka vår livskvalitet och bli en hållbar kommun.

En stor del i ökad tillgänglighet är utbyggnad av bredband i kommunen, i en alltmer digital värld är det viktigt att alla har lika tillgång till nätverk – så väl i storstäder som på glesbygden. Även annan service som skolor och äldreboende finns tillgängliga på flera av de mindre byarna runt om i kommunen, en för många väsentlig del för att få vardagen att fungera vart du än bor.

Kommunstrategin och vår miljöstrategi är viktiga pusselbitar i Sunnes samhällsutveckling, och genomsyrar alla beslut som tas i kommunen. Men även byalag, föreningar och andra eldsjälar driver kommunens utveckling framåt genom projekt som skapar trivsel på våra orter.