Bredbandsutbyggnad

I Sunne värdesätter vi den digitala infrastrukturen, och en del i bredbandsutbyggnaden är det regionala programmet Bredbandsutbyggnad Värmland län som pågick 2015–2020. Där länets kommuner tillsammans drog fiber fram till orter och byar, för att skapa en möjlighet för hushåll och företag att ansluta sig till fibernätet.

Under projektet Bredbandsutbyggnad Värmlands län byggde länets kommuner tillsammans fiber för 200 miljoner kronor. Projektet ägdes av Region Värmland, och finansierades av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel.

Målet var att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband, för att kunna växa, konkurrera och bedriva handel på en större marknad. Bredbandsutbyggnad Värmlands län anslöt inga fastigheter, men drog fiber fram till orter och byar så hushållen och företagen själva fick möjligheten att ansluta sig till fibernätet om de önskade.