Bredbandsutbyggnad

I Sunne värdesätter vi den digitala infrastrukturen. En del i bredbandsutbyggnaden är det regionala programmet Bredbandsutbyggnad Värmland län som pågick 2015–2020. Länets kommuner drog tillsammans fram fiber till orter och byar. Detta för att skapa en möjlighet för hushåll och företag att ansluta sig till fibernätet.

Under projektet Bredbandsutbyggnad Värmlands län byggde länets kommuner tillsammans fiber för 200 miljoner kronor. Projektet ägdes av Region Värmland, och finansierades av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel.

Målet med projektet var att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband. Men även för att kunna växa, konkurrera och bedriva handel på en större marknad. Bredbandsutbyggnad Värmlands län anslöt inga fastigheter. Deras arbete bestod av att dra fram fiber till orter och byar. Sedan fick hushållen och företagen själva möjligheten att ansluta sig till det fibernät som de önskade.