Särskilda boenden

Familjehem, korttidsboende, avlastningsboende och boenden för personer med funktionsnedsättning eller äldre kan alla vara former av särskilda boenden. De är utformade för dig med särskilda behov för att skapa en trygg och stabil hemmamiljö.

Vilken boendeform som passar just dig beror på vilken situation du lever i och vilka behov du har. Beslut om särskilda boenden tas oftast gemensamt med exempelvis en handledare. Läs mer om vilka olika boendeformer som finns via våra länkar nedtill.