Allmänna bostäder och lokaler ska vara tillgängliga

Bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga så alla i samhället kan delta på lika villkor. Det innebär exempelvis anpassningar för rörelseförhindrade eller personer med nedsatt syn.

Grundregeln är att den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet, och personer som inte har det. Du som vill bygga eller ändra en lokal som är öppen för allmänheten behöver arbeta efter det. Utformningskraven för tillgänglighet prövas redan i bygglovsprocessen.

Du kan läsa mer om vilka lagar och regler som gäller via nedan listade länkar.