Bostadsanpassning

Det finns många hjälpmedel som får vardagen att fungera bättre, så att du kan leva ett aktivt liv utan att vara begränsad i ditt eget hem. Du hittar mer information om hur just du kan få hjälp på nedan listade sidor.