Offentliga lokaler

En offentlig lokal är en lokal eller byggnad som allmänheten har tillträde till. Det innebär att det ställs högre krav på exempelvis tillgängligheten och inomhusmiljön. Det ska vara en plats där alla känner sig välkomna och har möjlighet att besöka.

Några exempel på offentliga lokaler är verksamheter så som förskolor, vårdinrättningar, hotell, idrottsanläggningar, biografer och liknande. Olika regler gäller beroende på vilken typ av verksamhet som drivs i lokalen.

Offentliga lokaler ska vara:

  • Tillgängliga för alla.
  • Ha en bra inomhusmiljö

Det innebär att det ska finnas tillgång till ramper för rullstolar och att lokalen ska vara framkomlig för rörelsehindrade, att luften ska vara av god kvalitet för att säkra miljön för exempelvis astmatiker.