Simskola kommer även i år att ske under vissa restriktioner

Årets simskola 2021 kommer i mycket att likna fjolårets vad gäller regler restriktioner och annat. Detta eftersom Covid-19 - pandemin fortfarande är ett stort problem. Det som skiljer från tidigare pandemifria år är att grupperna och därmed antalet platser är mindre samt att Lek och Plask-grupperna har försvunnitRestriktioner vad gäller anhörigas närvaro och annat inne vid bassängerna har också införts. Så fort vi öppnar för anmälan kommer vi att meddela detta här, samt lägga in en länk till anmälningssidorna.

Du kan läsa mer om alla våra badplatser här


Varje simskolegrupp varar 30 minuter, därför är det viktigt att ditt barn är ombytt och finns på plats när vi startar. Tänk på att skicka med en badhandduk eller en badrock, det känns skönt att kunna värma sig direkt när man kliver upp ur vattnet. Vi rekommenderar era barn att inte utnyttja våra omklädningsrum. Där annars trängsel lätt uppstår, och vi har även satt en åldersgräns på 7 år för att delta i simundervisningen. 

Badvettsregler

Ditt barn får bara vara i vattnet under den bokade tiden för simskolan, då vi har uppsikt över ditt barn. Vi ansvarar inte för barnen före eller efter simskolan. För de mindre barnen är det särskilt viktigt att någon finns till hands för att lämna barnet till simskolan och hämta när simskolan är slut för dagen. Läs mer om badvettsregler

 OBS! Det är ännu inte öppet för anmälningar till simskolan 2021. vi kommer att meddela på denna sida när det öppnas för anmälan!

Kontakt

Har du frågor om simskolan kan du eposta: simskolan@sunne.se 

Länkar

Avgift för simskolan

Simundervisningen kostar i år 175 kr per barn om du bor permanent i kommunen. Boende på annan ort kan vi i år tyvärr inte erbjuda plats i simskolan. Detta på grund av nuvarande situation med Covid-19.