Sunne kommun jobbar aktivt med friskvård, hälsa och ett mänskligt ledarskap.

Vill du veta vad vi menar med mänskligt ledarskap?

Jo, ett medvetet ledarskap anpassat efter individen där målsättningen är att medarbetarna ska trivas och därmed göra ett bra jobb som gagnar dig som är invånare och besökare.

Vi har tillsammans - alla arbetsplatser i kommunen - arbetat fram en gemensam värdegrund där ledorden är respekt, utveckling och professionalism.

Medarbetarna i Sunne kommun ska ha inflytande över sina jobb och möjlighet att växa som människor.

Medelåldern i Sunne kommun är 44,8 år.

Att jobba i Sunne kommun

Se filmen som några av våra medarbetare gjorde

 

Låg sjukfrånvaro

Kommunen jobbar långsiktigt med hälsa och friskvård.  Enkäter där alla får säga sitt och årliga handlingsplaner tas fram i dialog på varje arbetsplats.

Sunne kommun är en snus-, rök- och parfymfri kommun.

Friskvårdsaktiviteter och regelbundna sociala sammankomster bidrar till att trivseln ökar och sjukskrivningarna minskar.

Cheferna skrev boken "Leda utan leda"

I det så kallade HUS-projektet har Sunnes chefer, cirka 50 personer, fått gedigen utbildning i kommunikation och ledarskap. Tillsammans skrev cheferna boken "Leda utan leda" med berättelser om konkret ledarskap i vardagen. Den nominerades till Svenska Publishingpriset. Boken kan beställas på tel 0565-160 00.

Sagolika Sunne

Arbetsmiljö ska vara en naturlig del av verksamhetsstyrningen och det dagliga arbetet.