Funderar du på att starta företag i Sunne eller har du en idé som du vill utveckla? Det är roligt och givande! Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som vi på kommunen får.

 Fryken

Kan jag få hjälp att finansiera mitt företag?

Sunne kommun hjälper inte till med finansiering av enskilda privata företag. Men vi kan hjälpa dig att träffa en bank eller finansiär som är rätt för just dig.

Om du behöver pengar till att utveckla din idé, starta ett företag eller till utveckling av ditt företag kan ALMI tillsammans med banken eller någon annan finansiär hjälpa till med kapital. Efter att ha bedömt din idé eller ditt företags möjligheter anpassas lånen efter de behov som finns.

Arbetsförmedlingen kan i vissa fall ge finansiellt stöd vid start av eget företag.

Hos Länsstyrelsen kan du söka ekonomiskt stöd, till exempel företagsstöd, projektmedel och fonderade bygdemedel. Det handlar främst om landsbygdsutveckling och möjligheterna är begränsade eftersom Karlstad inte tillhör något stödområde är möjligheterna begränsade.

Vem kan jag vända mig till om jag vill ha goda råd och stöd?

Du är välkommen att kontakta oss på Sunne kommuns näringslivsenhet. Vi kan hjälpa dig med etableringar och lokaler, men också med rådgivning och kontakter.

Vår företagsådgivare ger dig kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning om du funderar på att starta företag. Du får tips och kontakter som gör dig förberedd för livet som egenföretagare.

Almi kan hjälpa till hela vägen från idé till lönsamt företag. Målgrupper är innovatörer, nya företag och etablerade företag.

Inova är en stiftelse som utvecklar människor och affärsidéer till växande företag. För att lyckas med detta har verksamheten tagit fram ett arbetssätt som bygger på att affärsidéer fångas upp och granskas. Visar det sig att de har potential att bli framgångsrika erbjuds de det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas. Själva företagsutvecklingen sker i Inovas inkubator.
Hushållningssällskapet Landsbygdsrådgivning för företag, byalag och föreningar. Utveckling av företagsidé och verksamhet.


Planerar du att starta företag där du hanterar livsmedel så finner du information i länken livsmedel

Om du vill komma igång på egen hand kan du använda verksamt.se. Där hittar du information, verktyg och e-tjänster från Skatteverket, bolagsverket och tillväxtverket som har samlat information kring start av företag på en egen hemsida. Du kan skapa en affärsplan och registrera enskild näringsverksamhet.

Mer hjälpsam information hittar du också på Startaegetinfo.se. Här hittar du mycket av den information som behövs när du ska starta eget, affärsplaner, redovisning och dokumentmallar samt övrig information.

Jag är student och vill starta företag. Vem kan hjälpa mig?

Drivhuset vänder sig till dig som är student för att hjälpa dig att driva projekt, starta företag och utveckla idéer under din studietid. Drivhuset hjälper dig att vidareutveckla och förverkliga dina idéer.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar UF även med grundskolan.

Finns det rådgivning att få på andra språk än svenska?

IFS Företagsrådgivare är en del av ALMI och erbjuder personer med utländsk bakgrund hjälp med att starta och utveckla företag i Sverige. Här finner du rådgivning på 28 olika språk. IFS företagsrådgivare representerar själva mångfalden i samhället och ska, bland annat genom sin språkkompetens, motverka de svårigheter som personer med invandrarbakgrund kan ha med språk, lagar och regler i det svenska samhället.

Vem kan hjälpa mig hitta lokaler eller mark till min verksamhet?

Vi på Sunne kommun kan hjälpa dig med att hitta lediga lokaler och ledig mark. Kontakta våra företags- och landsbygdsutvecklare för att få hjälp med att hitta just rätt lokal för dig och ditt företag, samt få svar på andra frågor som rör etablering och mark.

Måste jag söka några särskilda tillstånd hos kommunen för att bedriva min verksamhet?

För att starta och driva ett företag behöver du inte kontakta kommunen. Men om du däremot kommer att ägna dig åt verksamhet som kräver särskilda tillstånd, till exempel sälja tobak och alkohol eller hantera brandfarligt eller giftigt material, måste du anmäla det hos kommunen.

Kontakt

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne