Sunne tillhör det regionalpolitiska stödområdet B, vilket innebär att du som företagare i kommunen kan få extra växtkraft i form av stöd eller förmånliga lån. Det gäller såväl etablerade som nystartade företag.

PengarExempel på stödformer  är
  • Sysselsättningsbidrag
  • Regionalt utvecklingsbidrag
  • Regionalt investeringsstöd.
 

Andra aktuella företagsstöd

Produktutvecklingsstöd för företag med 2-50 anställda

Små företag kan ansöka om stöd för externa kostnader hos Tillväxtverket föratt utveckla en vara eller tjänst. Ansökan görs till de regionala ombuden/partnerskapen - för Värmlands del är det  ALMI som hanterar stöden.
 Bidraget är maximerat till 200 000 kr. Företaget ska själv stå för minst hälften av investeringskostnaden.

Kontakt

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne