Företagare som hanterar livsmedel i sin verksamhet har många regler att följa. Här finns råd och anvisningar för dig som tänkt starta eller redan driver livsmedelsverksamhet. Här hittar du också taxa, avgifter för våra kontroller.

Vem ansvarar för livsmedelskontrollen i Sunne?

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för livsmedelskontrollen i Sunne kommun. Det praktiska arbetet med kontrollen görs av livsmedelsinspektörer. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt. Det är också hit du ska vända dig om du vill starta/har startat en livsmedelsverksamhet eller om du misstänker att du har blivit matförgiftad.

Varför kontrolleras livsmedelsverksamheter?

Målet med miljö- och bygglovsnämndens livsmedelskontroll är att du ska få säkra livsmedel. Detta gäller oavsett om du handlar livsmedel i butik, äter på restaurang, äter i skolans matsal, dricker kommunalt vatten eller köper närproducerat i en gårdsbutik. Alla dessa olika livsmedelsverksamheter måste vara registrerade så att kontroll kan utföras hos dem. Hos Sunne kommun finns ungefär 140 livsmedelsverksamheter och 28 vattenanläggningar registrerade.

Hur går kontrollen till och vem är ansvarig?

Livsmedelsinspektören utför kontroll med stöd av europeisk och svensk lagstiftning och vägledning från Livsmedelsverket. Men det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att livsmedelslagstiftningens krav uppfylls. Att företagaren uppfyllt lagstiftningens krav kontrolleras vid inspektioner av verksamheten. Hur ofta en verksamhet inspekteras beror på hur riskfylld dess livsmedelshantering är och dess storlek. Om man till exempel jämför en restaurang och en glasskiosk så behöver restaurangen mer kontroll än kiosken. 

Ringer ni innan ni kommer?

Både ja och nej! Det beror på syftet med inspektionen. Om vi vill kontrollera hur verksamheten fungerar när det är full rusch i en lunchservering ringer vi inte i förväg. Men om vi vill att ansvarig person ska ha tid att sitta ner och prata med oss ringer vi och bokar ett möte.

Får ni verkligen komma utan att ringa först?

Ja, det står uttryckligen i lagstiftningen att ”offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning” och som myndighet har vi rätt till tillträde i lokalen som vi vill inspektera.

Talar ni om för livsmedelsföretagarna hur de ska åtgärda brister som ni sett vid en inspektion?

Nej, det ska vi inte göra eftersom lagen är flexibel och kraven kan uppfyllas på olika vis. Men vi kan komma med tips om och exempel på hur andra företag gjort i liknande situationer. Det är viktigt att komma ihåg att vi är en kontrollmyndighet som utövar kontroll enligt en lagstiftning. Livsmedelsinspektörens uppgift är alltså att förmedla kraven i lagstiftningen och bedöma om de uppfylls eller inte. Om företaget behöver hjälp med hur de ska åtgärda påpekade brister får de vända sig till en konsult som är utbildad inom området.

Livsmedel taxa, avgifter livsmedelskontroll

Det är livsmedelsföretagarna själva som betalar för livsmedelskontrollen. För att vi på ett rättvist sätt ska avgöra hur många timmar respektive verksamhet ska få använder vi oss av en vägledning från Livsmedelsverket. Vägledningen utgår ifrån vilken livsmedelshantering som sker och storleken på den och sedan får varje livsmedelsverksamhet ett visst antal timmar.

Vad kostar kontrollen?

Timantalet som beräknats fram med hjälp av Livsmedelsverkets vägledning multipliceras med Sunne kommuns taxa för livsmedelskontroll. För närvarande är timtaxan 1140 kronor per timme. Om en verksamhet har fått 3 kontrolltimmar per år blir den årliga avgiften för kontrollen: 3 * 1140 = 3420 kronor. En sådan verksamhet kan förvänta sig en inspektion varje år. Verksamheter med färre timmar kan förvänta sig ett besök vartannat eller vart tredje år. Detta eftersom timmarna måste ”samlas ihop” då en kontroll normalt tar 3 timmar. I dessa 3 timmar ingår förarbete, inspektion och rapportskrivning. Ibland kan det behövas extra kontroll utöver den beräknade och då tas en timavgift ut.