Aktiva nätverk är en viktig del i kommunens näringslivsarbete. Behöver du utveckla ditt företag eller starta en ny verksamhet finns det olika organisationer du kan vända dig till.

  • Mitt Sunne är en ekonomisk förening som ägs och drivs av sina medlemmar.  Föreningen består av näringsidkare, fastighetsägare och föreningar aktiva i Sunne tätort. Mitt Sunne arbetar med att gemensamt utveckla Sunne tätort och varumärket Sagolika Sunne. Målet är att få fler personer till Sunne där de stannar, trivs, umgås och konsumerar.
  • Nätverket Majorskorna vänder sig till kvinnor som äger företag och till kvinnor i ledande ställning. Nätverket har som syfte att stötta, inspirera och öka tillväxten i företag som leds av kvinnor. Att vara mentor, bollplank och stöd till nystartade eller till nyinflyttade kvinnor som driver företag ser Majorskorna som en viktigt uppgift.
  • Företagarna Sunne vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
  • LRF är en intresse- och företagarorganisation som vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig som företagare. LRF erbjuder kunskap och verktyg för verksamhets utveckling och lönsamhet och med att skapa en positiv bild av de gröna näringarna.
  • Svensk handel har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel. 
  • Sweflex är en branschförening för företag med anknytning till flexografiområdet. Föreningen har över 100 medlemsföretag.

 

 

 

Kontakt

Marielle Magnusson
Företagsutveckling & Företagsfrågor
E-post: marielle.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-155 08, 072-207 90 92
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne