Du som har frågor om näringsliv, ska etablera dig, förändra din verksamhet, starta företag - ring eller mejla oss så erbjuds du ett möte med alla handläggare du berörs av inom en vecka.

Näringsliv och företagsamhet

Näringslivet i Sunne är varierat och de största branscherna är verkstads och byggindustrin, grafiska industrin, jord och skogsbruket och besöksnäringen. I Sunne finns också världsledande företag inom snötillverkning och annan service för skidanläggningar. Sunne är kommunen som har ett av Sveriges bästa företagsklimat. Varför? Här kommer 7 anledningar till varför du ska etablera ditt företag i Sunne.

 • Flera vägar in

  Ett samtal – alla kontakter. Oavsett vem du kontaktar om ditt företagsärende lotsas du rätt. Du träffar då alla nödvändiga kommunkontakter vid ett och samma tillfälle.
 • Entreprenörsanda

  På orten finns idérikedom och driv att skapa nytt, något som märks både hos anställda och företagare.
 • Bra företagsklimat

  Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service, lättillgänglig information och att attityderna till företagande är positivt på orten.
 • Tradition av företagande

  Det finns en industritradition som skapat lojal och engagerad arbetskraft. Nya ideér välkomnas och uppmuntras.
 • Konkurrenskraftigt markpris

  Vi ser till att alltid ha attraktiv industrimark, färdigplanerad, till rätt pris.
 • Nära till beslutsfattare

  I Sunne är det nära till människor. Det gör ditt företagande effektivt och möjligheten till påverkan stor.
 • God infrastruktur

  Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg med goda pendlingsmöjligheter till och från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband där 100 % av kommunen har möjlighet till anslutning.

  (Källor: Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat, 2015,
  USP-process, Sunne kommun 2014, SKR insiktsmätning 2014

Nyhetsbrev från Näringsliv och tillväxt

Kontakt

Länk till kontakter finns längst ner på sidan

Näringslivsarbetet

Det långsiktiga näringslivsarbetet baseras på kommunstrategin och vi arbetar med tre övergripande mål:

 • Skapa förutsättningar för att utveckla befintligt näringsliv
 • Underlätta entreprenörskap och nyföretagande
 • Attrahera nyetableringar 

Vi gör företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, skapar mötesplatser genom frukost- och lunchträffar, rådgivning genom projekt och arrangera seminarier och kurser.

Länkar