För att bli leverantör till Sunne kommun måste du lämna ett anbud. På den här sidan beskriver vi hur det går till.

Vill du bli kommunens leverantör?

Kommunen sammanställer ett förfrågningsunderlag som annonseras ut i e-Avrops databas. (e-Avrops databas är en nationell databas för publicering av offentliga upphandlingar).
I förfrågningsunderlaget finns allt underlag som krävs för att lämna anbudet.

Upphandlingsunderlaget rekvireras och hämtas av leverantören själv. För att hämta upphanlingsunderlaget och för att lämna anbud måste man registrera sig på e-Avrop, det är kostnadsfritt. Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag.

Kontoregistrering

Så här går det till att lämna anbud

Det finns flera formella krav som ditt anbud måste uppfylla för att bli utvärderat. Vi lämnar följande råd till dig som ska lämna anbud till kommunen:

  • Börja skriva anbudet så tidigt som möjligt
  • Ställ frågor till ansvarig upphandlare om något är oklart.
  • Synpunkter på förfrågningsunderlaget ska inlämnas snarast möjligt för att kunna påverka
  • Följ förfrågningsunderlagets struktur
  • Använd eventuella svarsmallar som finns i anbudet
  • Upphandlingsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som per sista anbudsdag ligger i upphandlignsannonsen på e-Avrop.
  • Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt upphandlingsunderlag enligt ovan erhållits.

Kontakt

Rebecca Lundaby
Upphandlare
E-post: rebecca.lundaby@sunne.se
Tel: 0565-160 13
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Ekonomistab, 686 80 Sunne