Sunne kommun köper varje år varor och tjänster för cirka 250 miljoner svenska kronor. Alla affärer föregås av upphandlingar där alla leverantörer behandlas lika. Här hittar du information om hur du gör och vilka upphandlingar som är aktuella.

Det bästa sättet att bli leverantör till kommunen är att lämna anbud i en upphandling.

Här kan du läsa mer om hur du blir leverantör och lämnar anbud till Sunne kommunPortmonä

Se våra aktuella och planerade upphandlingar

På sidan "Aktuella och planerade upphandlingar" kan du läsa mer om upphandlingar som är annonserade eller ska annonseras. När du följer länkarna kan du gå vidare med att lämna anbud och skapa en bevakning.

Välkommen att lämna ditt anbud.

Många varor och tjänster finns på ramavtal

I ramavtalet för varan eller tjänsten fastställs villkoren för kommande inköp under avtalsperioden, vanligtvis 3 - 4 år. En stor del av de varor och tjänster kommunen köper finns på ramavtal, vilket binder förvaltningarna att göra sina inköp från den som har vunnit upphandlingen.

En förteckning på alla ingångna ramavtal, med information om varan/tjänsten, avtalstider, leverantör, villkor med mera hittar du våra ramavtal, se länken i högerspalten.

Kontakt

Ni får gärna kontakta mig, Rebecca Lundaby, se mina kontaktuppgifter, om ni har frågor och/eller funderingar kring upphandling, om ni stöter på problem vid registrering av konto i e-Avrop, om ni har svårt att hitta annonserade upphandlingar eller om ni bara vill prata upphandling. Jag jobbar för en bra dialog med våra leverantörer och ser fram emot ett samarbete.

Organisation

  • Kommunens upphandlingar skall göras i enlighet med Lag 2016:1145 om offentlig upphandling (LOU), övrig lagstiftning på området och kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer. Vid konkurrensutsättning av kommunala verksamheter skall även kommunens konkurrenspolicy beaktas.
  • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandlingsverksamhet i Sunne kommun och reglerar ansvar och befogenheter vid upphandling. Kommunstyrelsen ansvarar för samtliga ramavtal och utveckling av policy och riktlinjer.
  • Rebecca Lundaby, upphandlare, ansvarar under kommunstyrelsen enligt särskild delegationsordning för förvaltningsövergripande upphandlingar, ramavtal, avtalsuppföljning, stöd till förvaltningarna i deras upphandlingar, kompetensutveckling av kommunens upphandlingsverksamhet samt uppföljning och utveckling av policy, organisation och rutiner inom upphandlingsområdet.