Arbetscentralen arbetar med bostadsanpassningar, byggnation och renovering av kommunala anläggningar.

Bryggarebron

Arbetscentralen har även hand om byggnation och renovering av t ex. staket, bryggor, utför vissa flyttransporter och röjningsarbeten.

Här arbetar personer som är i behov av diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anställningar inom Arbetscentralen.

 

Kontakt

Inge Peterson
Tf. Enhetschef
E-post: inge.peterson@sunne.se
Tel: 0565-161 35, 070-653 42 99
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46.Ekebyvägen, 686 80 Sunne

Peter Sundström
Arbetsledare
E-post: peter.sundstrom@sunne.se
Tel: 0565-16418, 070-5342233
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: Postkod: 46, 686 80 Sunne