Ekebycentralen arbetar med bostadsanpassningar, byggnation och renovering av kommunala anläggningar.

Ekebyscentralen har även hand om byggnation och renovering av till exempel staket, bryggor, utför vissa flyttransporter och röjningsarbeten.

Här arbetar personer som är i behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som har anställningar inom Ekebycentralen.

 

Kontakt

Inge Peterson
Enhetschef
E-post: inge.peterson@sunne.se
Tel: 0565-161 35, 070-653 42 99
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46.Ekebyvägen, 686 80 Sunne

Peter Sundström
Arbetsledare
E-post: peter.sundstrom@sunne.se
Tel: 0565-16418, 070-5342233
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: Postkod: 46, 686 80 Sunne