Välkomna till Sundsbergs Gård som byggdes i mitten av 1700-talet och här finns bevarat ett gårdsmuseum, en textilkammare, ett tandläkarmuseum och ett skogsmuseum.

Sundsbergs Gård kallas "Björne" och är Marianne Sinclairs hem i "Gösta Berlings saga". Det var också här som auktionen på Björne ägde rum.

Sundsbergs gård som den ser ut i dag, byggdes i mitten av 1700-talet av brukspatron och assessor Olof Antonsson.

Här visas tre seklers boende.

De sista privata ägarna, Tore och Birgitta Sjöqvist, överlämnade gården till Sunne kommun 1976.

De omfattande museisamlingarna kommer till största del från makarna Sjöqvists respektive föräldrahem.

Kontakt

Kristina Magnusson
E-post: kristina.magnusson@sunne.se
Tel: 0565-103 63
Besök: Ekebyvägen, 686 35 Sunne
Adress: 47. Sundsbergs gård, 686 80 Sunne

Anna-Bell Sandin
Värdinna
E-post: anna-bell.s.sandin@sunne.se
Tel: 0565-103 63
Besök: Ekebyvägen, 686 35 Sunne
Adress: 47. Sundsbergs gård, 686 80 Sunne

Mats Jansson
Museiguide
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-164 88, 070-185 91 29
Besök: Ekebyvägen, 686 35 Sunne
Adress: 47. Sundsbergs gård, 686 80 Sunne