Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd. Det innebär en lägre kostnad vid resa för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Vem kan få färdtjänst?

 Personer som

  •  har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken
  • har sjukdom eller funktionshinder med en varaktighet på minst 4 månader

Ansöka om färdtjänst

Färdtjänst beviljas vanligen för en period om ett eller flera år. Därefter kan man ansöka på nytt om behovet kvarstår. 
Här ansöker du om rätt till färdtjänst

Beställa färdtjänst

Är du beviljad färdtjänst kan du beställa din resa hos vår beställningscentral på 0771-32 32 00. Du kan åka inom hela Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.
  
Färdsätt ånglok

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänstens syfte är att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att göra längre resor i landet till normala kostnader. Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Ansökan utreds och bedöms efter riksfärdtjänstlagen.
Du hittar blanketten under "Ansökan om riksfärdtjänst" i högermarginalen.

Kontakt

Resetjänsten i Munkfors (Värmlandstrafik)
tel 0771-323200
Telefontid måndag-fredag kl 8.00-12.00.