Är du orolig över din alkoholkonsumtion? Tar du droger och vill sluta? Eller finns det någon i din närhet som du är orolig för? Vi erbjuder stöd och hjälp både för den som har missbruks- och drogproblem och för familjen.

Vid akuta fall ska du kontakta sjukvården - ring 1177.
Ring 112 om det är en nödsituation.

Få hjälp ur ett beroende eller missbruk

Alkohol och narkotika är olika sorters droger.  Om du har blivit beroende leder det ofta till ett missbruk. Ju tidigare du söker hjälp desto bättre. 

Läs mer om Alkoholberoende

Här kan du läsa mer om olika symtom på alkoholberoende och få råd om hur du kan ta dig ur ett missbruk och vilken hjälp du kan få. På sidan finns också länkar till alkoholtester för både män och kvinnor
Till 1177.se om alkoholberoende