Samtalsstöd mot sexköp

KAST Värmland erbjuder samtalsstöd till män och kvinnor som är över 18 år, boende i Värmland och som behöver hjälp för att han eller hon köper sexuella tjänster och behöver förändra sitt beteende.

SamtalsAkuten och Krismottagning för män i Karlstad i samarbete med Länsstyrelsen Värmland har öppnat en ny verksamhet som kallas KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) Värmland. 

KAST erbjuder individuella krissamtal. Den som är anhörig är också välkommen att höra av sig för egna samtal oavsett om den närstående har kontakt med verksamheten eller inte.

Arbetet bedrivs under sekretess och utan journalföring. Alla kontakter är frivilliga, den som söker oss hör själv av sig via e-post eller telefon, inget remissförfarande.

Samtalen sker på mottagningen som ligger centralt i Karlstad på Karlbergsgatan 2 A. Varje samtal är femtio minuter och kostar 150 kronor.

KAST Värmland
0200-290 900
kastvarmland@karlstad.se
Karlbergsgatan 2 A, Karlstad