Hjälporganisationer inom psykisk ohälsa och missbruk

Det finns flera organisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem. Även du som är närstående kan ofta få bra hjälp. Nedan följer några: