Få hjälp ur ett beroende eller missbruk

I öppenvården tar vi emot dig som behöver hjälp och stöd att komma ifrån missbruk av till exempel alkohol, narkotika, läkemedel eller ett spelberoende. Hit kan även närstående som behöver råd och stöd vända sig.

Det första steget inom öppenvården är ett samtal med vår missbrukshandläggare. Tillsammans kommer ni överens om en individuell plan för hur ni ska gå vidare och vilken hjälp som kan erbjudas dig.

Hjälpen kan bestå av många olika saker beroende på hur du mår och vilket stöd du behöver. Det kan till exempel vara behandling, samtal eller boendestöd. I samverkan med andra aktörer i kommunen kan du också få hjälp med bland annat praktik och arbetsrehabilitering. Alla insatser är frivilliga.

Kontakta individ och familjeomsorgen om du har några frågor eller behöver hjälp.

Telefontider till handläggare
Tisdag–torsdag
klockan 08.30–09.30