Vill du ha råd och stöd för att komma ifrån missbruk av till exempel alkohol, narkotika eller läkemedel kan du vända dig till Öppenvården, Beroendemottagningen. Hit kan även närstående som behöver råd och stöd vända sig.

Öppenvården

I öppenvården tar vi emot dig som behöver hjälp. Det första steget är ett samtal med vår missbrukshandläggare. I samtalet ser vi din livssituation och kommer tillsammans överens om en individuell plan för hur vi ska gå vidare och vilken hjälp vi kan erbjuda dig. 

Hjälpen kan bestå av många olika saker beroende på hur du mår och vilket stöd du behöver. Det kan till exempel vara behandling, samtal eller boendestöd. I samverkan med andra aktörer i kommunen kan vi också hjälpa till med bland annat praktik och arbetsrehabilitering.
Alla insatser är frivilliga.
Kontakta vår missbrukshandläggare om du har några frågor eller behöver hjälp, se rubriken Kontakt

Beroendemottagning

Beroendemottagningen är en del av öppenvården. Här jobbar beroendeterapeut och sjuksköterska med samtal, rådgivning och ger medicinsk behandling. Vi kan hjälpa och stötta dig som behöver få hjälp med vid beroende eller missbruk. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har du frågor och funderingar kring missbruk eller är orolig för en familjemedlem och behöver råd och stöd för hur du ska gå vidare.

Kontakt

Anton Salonen
Socialsekreterare
E-post: anton.salonen@sunne.s
Tel: 0565-162 63
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Susanne Boström
Socialsekreterare missbruk och socialpsykiatri
E-post: susanne.bostrom@sunne.se
Tel: 0565-161 61, 072-201 59 24
Besök: Älvgatan 38, Sunne
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Charlotte Lübeck
Psykiatrisjuksköterska
E-post: charlotte.lubeck@sunne.se
Tel: 0565-162 49
Besök: Bergvägen 8
Adress: 44, 686 80 Sunne

 Besök Beroendemottagningen:  Zandergatan 1 i Sunne