Vill du ha råd och stöd för att komma ifrån missbruk av till exempel alkohol, narkotika, läkemedel eller ett spelberoende kan du vända dig till Öppenvården. Hit kan även närstående som behöver råd och stöd vända sig.

Öppenvården

I öppenvården tar vi emot dig som behöver hjälp. Det första steget är ett samtal med vår missbrukshandläggare. I samtalet ser vi din livssituation och kommer tillsammans överens om en individuell plan för hur vi ska gå vidare och vilken hjälp vi kan erbjuda dig. 

Hjälpen kan bestå av många olika saker beroende på hur du mår och vilket stöd du behöver. Det kan till exempel vara behandling, samtal eller boendestöd. I samverkan med andra aktörer i kommunen kan vi också hjälpa till med bland annat praktik och arbetsrehabilitering. Alla insatser är frivilliga.

Kontakta handläggare om du har några frågor eller behöver hjälp, se under rubriken kontakt i högerspalten.

 

Kontakt

Tina Fager
1:e Socialsekreterare vuxna
E-post: tina.c.fager@sunne.se
Tel: 0565-168 15, 076-105 26 67
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Charlotte Lübeck
Psykiatrisjuksköterska
E-post: charlotte.lubeck@sunne.se
Tel: 0565-162 49
Besök: Walter Hedlunds väg 1 a, Sunne
Adress: 95 Selmagården, 686 80 Sunne

 

Telefontider till handläggare missbruk/socialpsykatri

Tisdag - torsdag kl.  08.30- 09.30

Dokument

Broschyr om anhörigträffar, Dagträffen på Hagen