Om du inte är nöjd med något som gäller regionens och kommunens hälso- och sjukvård, kan du vända dig till Region Värmlands patientnämnd.

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvård i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Alla kommuner i Värmland har ett avtal med Region Värmland och patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. De kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Det är inte patientnämndsenheten som avgör  om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer om patientnämnden på Region Värmlands webbplats.

Ej för SoL eller LSS

Du vänder dig inte till patientnämnden om det gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Då kan du istället överklaga beslutet. Se under rubriken Länkar