Läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso-och sjukvården är minst sagt omfattande. Varje dag överlämnas hundratals läkemedelsdoser på våra särskilda boende, inom hemtjänsten, på boenden inom LSS eller inom socialpsykiatrin, inom boendestöd eller vid dagverksamhet.

Det totala antalet överlämnade läkemedelsdoser var under föregående år (2021) var 594 449 doser!

  • Alla läkemedeldoser överlämnas av personal som fått en personlig delegering av en sjuksköterska för att kunna överlämna och kontrollera på rätt sätt.
    Nyligen införde vi ett krav för alla nyanställda att genomgå och klara en e-utbildning som heter "Jobba säkert med läkemedel" innan man får mottaga en delegation på att överlämna läkemedel. Dessutom ska man genomgå en praktisk utbildning där man får lära sig hur man hanterar till exempel dosetter, dosdispenserade läkemedel, ögondroppar, insulin och så vidare. 
  • Alla läkemedelsdoser signeras digitalt i personalens mobiltelefoner. 
    Läkemedelsöverlämnade ska alltid signeras av den som överlämnar läkemedlet och sedan fler tillbaka har vi ett digitalt signeringssystem som heter MCSS. Där kan man enkelt se om alla fått sina läkemedel, om inte varför, vem som överlämnat och vilken tid det överlämnades.

Under hösten kommer jag, Ulla Engström, tillsammans med min kollega från Torsby kommun att genomföra en så kallad kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen inom hemtjänsten. Detta innebär att vi kommer att besöka samtliga hemtjänstgrupper (i Sunne och Torsby) för att kontrollera hanteringen vilket bland annat omfattar förvaring, rapportering, beställningar, rutiner och kontrollräkningar.

En säker läkemedelshantering är av stor vikt för patientsäkerheten och något vi ständigt måste arbeta med för att förbättra, både intern och tillsammans med Region Värmland.

Kontakt

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Telefon: 0565-162 56