Om du har en obotlig, dödlig sjukdom och befinner dig i livets slutskede har du särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede.

 

Målen för den palliativa vården är:

  • att ge dig som patient ett optimalt fysiskt, psykiskt och andligt/existentiellt omhändertagande
  • att du och dina närstående ska uppleva trygghet i kontakt med oss och veta hur ni kan kontakta oss
  • att skapa förutsättningar för att du ska kunna leva den sista perioden av ditt liv i det egna hemmet om du så önskar 

För att kvalitetssäkra den palliativa vården så arbetar vi utifrån det nationella vårdprogrammet för den palliativa vården och registrerar i Svenska palliativregistret:

  • Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slut
  • Oavsett sjukdom så är det detta kvalitetsregisters mål att alla som dör en av sjukvården väntad död ska kunna känna trygghet

Under rubriken Länkar finns länkar till det Nationella vårdprogrammet och Svenska palliativregistret.

 

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne