Här kan du läsa om och få kontaktuppgifter till den hemsjukvård vi erbjuder i kommunen.

Sjukvård på särskilt boende

Om du bor på något av kommunens särskilda boenden eller tillfälligt vistas på korttidsboende får du hjälp med sjukvårdsinsatser av sjuksköterskan på boendet.
Till kontaktinformation för sjuksköterskor på särskilt boende

Sjukvård i eget boende, ordinärt boende

Om du bor i eget boende (och inte kan ta dig till vårdcentralen) får du få hjälp med sjukvårdsinsatser av distriktssköterskan.
Distriktssköterskorna jobbar i geografiskt indela enheter. De jobbar dagtid måndag- fredag och övriga tider finns det distriktssköterska i beredskap.
Till kontaktinformation för sjuksköterskor hemsjukvård

Detta kan vi hjälpa dig med

Sjuksköterskan/Distriktssköterskan kan till exempel hjälpa dig med att:

  • Lägga om sår
  • Provtagning
  • Läkemedelshantering
  • Förskriva inkontinenshjälpmedel
  • Andra medicinska bedömningar

Kontakt

Jeanette Tillman
Verksamhetschef vård och omsorg
E-post: jeanette.tillman@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Vård och omsorg, 686 80 Sunne

Ulrika Johansson
Enhetschef
E-post: ulrika.johansson@sunne.se
Tel: 0565-162 86, 070-181 44 57
Besök: Bergvägen 8 Sunne
Adress: Postkod:44, 686 00 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne