Här kan du läsa om och få kontaktuppgifter till den hemsjukvård vi erbjuder i kommunen.

Sjukvård på särskilt boende

Om du bor på något av kommunens särskilda boenden eller tillfälligt vistas på korttidsboende får du hjälp med sjukvårdsinsatser av sjuksköterskan på boendet.

Sjukvård i eget boende, ordinärt boende

Om du bor i eget boende (och inte kan ta dig till vårdcentralen) får du få hjälp med sjukvårdsinsatser av distriktssköterskan.
Distriktssköterskorna jobbar i geografiskt indela enheter. De jobbar dagtid måndag- fredag och övriga tider finns det distriktssköterska i beredskap.
Till kontaktinformation för sjuksköterskor hemsjukvård

Detta kan vi hjälpa dig med

Sjuksköterskan/Distriktssköterskan kan till exempel hjälpa dig med att:

  • Lägga om sår
  • Provtagning
  • Läkemedelshantering
  • Förskriva inkontinenshjälpmedel
  • Andra medicinska bedömningar

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Ulrika Johansson
Enhetschef
E-post: ulrika.johansson@sunne.se
Tel: 0565-162 86, 070-181 44 57
Besök: Walter Hedlunds gata 1 a, Sunne
Adress: 95 Selmagprden, 686 00 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne