Här finns dagverksamhet för personen med demenssjukdom. Målet med verksamheten är att stärka personens självkänsla genom att erbjuda en meningsfull och bra dag i en hemlik miljö med tillåtande atmosfär.

Solgården

Vi utgår från personens  levnadsberättelse för att kunna erbjuda individanpassade aktiviteter, där man kan känna igen sig och känna sig lugn och trygg.

En viktig del i verksamheten är att umgås och samtala, vi fokuserar på det som känns stimulerande och intressant utifrån varje enskild persons intressen och behov. Vi uppmuntrar till spontana samtal och möten. På så sätt ökar personens kontaktytor och vänskapsband knyts.

Öppettider

Vi har har öppet dagtid på vardagar.

Kontakt

Rebecka Kervestig
Enhetschef Brogården
E-post: rebecka.kervestig@sunne.se
Tel: 0565-163 05
Besök: Brogården, Brogårdsgatan2
Adress: 90. Brogården, 686 80 SUNNE

Solgården
Tel. 0565-163 19
(säkrast mellan 08.00-09.00)
Adress. Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök. Brogårdsgatan 2

 
 solgården