Demens är en grupp olika sjukdomar som medför försämring av hjärnans funktioner, vilket i sin tur kan påverkar personens minne, personlighet, känsloliv, språk, intellekt, orinetering, sociala och praktiska förmåga.

Förekomsten av demens ökar med stigande ålder och symtomen ställer ofta stora krav på närstående.
Det är viktigt att söka hjälp när man märker att något inte är som de ska.

Hur får jag hjälp?

För att kunna upptäcka, utreda och behandla olika demenssjukdomar finns  Minnesmottagningen  i Sunne. Hit kan du vända dig för att få råd om man misstänker demenssjukdom.
På Minnesmottagningen arbetar vi både med utredning och uppföljning. Vi har även anhöriggrupper där du som anhörig till en person med demenssjukdom kan få råd och stöd. 

Verksamheter

Minnesmottagning
Här arbetar demenssjuksköterska, arbetsterapeut, anhörigstödjare och distriktsläkare i team med att utreda demenssjukdom.
Läs mer om Minnesmottagningen

Solgården
Solgården är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Solgårdens dagverksamhet fungerar både som avlastning för anhöriga och som stimulans för deltagarna.
Läs mer om Solgården

Anhörigstöd
Att vårda en långtidssjuk och/eller en person med demenssjukdom i hemmet kan många gånger vara en tung och
tidskrävande uppgift. För att ge stöd åt anhöriga, som gör denna insats kan vi erbjuda avlastning tex växelvård.
Läs mer om Anhörigstöd

Kontakt

Katarina Wennerholm
Demenssjuksköterska
E-post: katarina.wennerholm@sunne.se
Tel: 0565-163 37
Besök: Brogården
Adress: 90. Brogårdsg.2, 686 80 Sunne

Sagolika Sunne

Under en dag på Solgården ges möjligheter till vardagliga aktiviteter, till exempel matlagning, bakning, hushållssysslor, tidningsläsning, trädgårdsarbete, promenader utevistelse, utflykter....Dessutom är det självklart att den som vill kan få snickra, väva eller lyssna på musik och sång eller koppla av.