Kommunens hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral.

Hälso- och sjukvård ges av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster, men kan också utföras av annan omvårdnadspersonal på uppdrag av dessa. Hälso- och sjukvårdens avgifter.

Kommunens sjuksköterskor arbetar på de särskilda boendena eller i geografiskt indelade enheter. Sjukvården bedrivs dygnet runt.

Till kommunrehabiliteringen kan du vända dig om du har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. På rehabiliteringen arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga till att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Ulrika Johansson
Enhetschef
E-post: ulrika.johansson@sunne.se
Tel: 0565-162 86, 070-181 44 57
Besök: Walter Hedlunds gata 1 a, Sunne
Adress: 95 Selmagprden, 686 00 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne