Kommunens hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral.

Hälso- och sjukvård ges av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster, men kan också utföras av annan omvårdnadspersonal på uppdrag av dessa. Hälso- och sjukvårdens avgifter.

Kommunens sjuksköterskor arbetar på de särskilda boendena eller i geografiskt indelade enheter. Sjukvården bedrivs dygnet runt.

Till kommunrehabiliteringen kan du vända dig om du har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. På rehabiliteringen arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga till att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Vi kan bli bättre

Har du idéer eller förslag? Ta gärna kontakt med oss! Kontakuppgifter hittar du under rubriken Kontakt. Du kan också fylla i och skicka in vårt formulär för synpunkter och förslag:

Länk till webbsidan Lämna synpunkter och förslag 

Har du erfarenhet av kommunens anhörigstöd? Fyll gärna i enkäten där du har möjlighet att tala om vad du tycker om anhörigstödet. Du hittar enkäten här. 

Kontakt

Jeanette Tillman
Verksamhetschef vård och omsorg
E-post: jeanette.tillman@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Vård och omsorg, 686 80 Sunne

Ulrika Johansson
Enhetschef
E-post: ulrika.johansson@sunne.se
Tel: 0565-162 86, 070-181 44 57
Besök: Bergvägen 8 Sunne
Adress: Postkod:44, 686 00 Sunne

Ulla Engström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
E-post: ulla.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 56, 070-343 77 22
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1. vård och omsorg, 686 80 Sunne