Endast för webbredaktörer

Felanmälan till Tekniska

Vi vill att du hör av dig och berättar för oss när något inte fungerar som det ska. Med din felanmälan hjälper du oss så att vi snabbare kan åtgärda fel och brister.

Helst vill vi att du använder vårt formulär för att enkelt lämna rapport för offentlig miljö, gator och trafik, vatten eller sophantering till Tekniska enheten. Vi garanterar att det blir läst redan samma arbetsdag.
Till formuläret för felanmälan till Tekniska

Vid brådskande situationer ring direkt till Tekniska:
Kontorstid : 0565-162 00
Jourtid tekniska tel: 070-677 10 61 (i andra hand 0746-29 60 89)

Vid fara för liv, egendom och miljö ska du alltid ringa 112.
Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår.

Kontakt

Felanmälan till Tekniska

Vi vill att du hör av dig och berättar när något inte fungerar som det ska.
Helst vill vi att du använder formuläret för felmeddelande  på den här länken

Vid brådskande ärenden kan du ringa:
Vardagar 7-16: 0565 - 162 00 (fre 7-15)
Jourtelefon övriga tider: 070-677 10 61
(i andra hand 0746-29 60 89)

Vid fara för liv, egendom och miljö ska du alltid ringa 112. Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår.